Storm

10.12.2019
Det bles godt her. På Sotrabrua vert det meldt 25 m/s, og eg tenkjer på seglbåten min. Eg var nede i ettermiddag, og då låg båten trygt I fortøyningane. Men det blas så eg mest vart kasta på sjøen. 

Dei nærmaste dagane skal vist vinden halda fram og auka, så eg kryssar fingrane. 

Slik du se på kartet, bles vinden No frå sør vest, og den skal vist dreia mot nord. Hittil har havna båten ligg i vore litt skjerma, men dess lengre mot nord vinden dreier, dess meir utsett vert båten. 
No sit eg heime og lyttar til vinden. Dei melder at det er fare for straum rot, så eg har tent stormlykta. 

Det er godt å vera inne i varmen, når stormen hyler langs no ene.